O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Regresja logistyczna

Ten rozdział powstał we współpracy z Brianem Dalessandro. Brian pracuje w Media6Degrees (M6D) jako wiceprezes (VP) ds. nauki o danych i czynnie działa w środowisku badawczym. Pełnił również funkcję współprzewodniczącego zawodów KDD[77]. M6D jest nową firmą w New York City w sektorze ogłoszeń sieciowych. Rysunek 5-1 przedstawia profil Briana w nauce o danych, przy czym na osi y przyjęto skalę od klauna do gwiazdy rocka.

Profil Briana w nauce o danych

Rysunek 5-1. Profil Briana w nauce o danych

Brian miał przedstawić na kursie wykład z regresji logistycznej i jej oceny, zaczął jednak od dwóch eksperymentów myślowych.

Eksperymenty myślowe

  1. Czym wyróżniałaby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required