Rozdział 9. Zarządzanie ludźmi

Patrz na swojego rozmówcę, ale nie gap się. Bądź wyrazista, ale nie tak, żeby zapadać w pamięć. Bądź zabawna, ale go nie rozśmieszaj. Musi cię polubić, ale zapomnieć o tobie, kiedy tylko znikniesz.

Rusty, Oceans Eleven

Elementy przedsięwzięcia badawczego mogą się różnić w zależności od jego zakresu i rodzaju. Badania mogą się przez to wydawać trudne, ale na szczęście można znaleźć w nich jedną stałą — Ciebie. Choć możesz nie być w stanie kontrolować środowisko pracy lub poziom zaangażowania uczestnika, Twoje doświadczenie i świadomość niuansów interakcji społecznych pomogą Ci sprawić, aby przebieg badań wydawał się naturalny. W tym rozdziale przyjrzymy się miękkim umiejętnościom, dzięki którym badania sprawiają ...

Get Badanie UX now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.