O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek D. Kontrola wersji

Systemy kontroli wersji są mechanizmami, które nie tylko pozwalają na cofnięcie się w czasie, ale również na ustalenie zmian, które zaszły od określonego momentu. Systemy tego typu pozwalają na utrzymywanie centralnego repozytorium plików projektu oraz na śledzenie zmian wprowadzanych w tych plikach. Uwzględniają również informacje na temat przyczyn wprowadzania określonych modyfikacji. Niektóre rozwiązania umożliwiają wielu programistom jednoczesną pracę z plikami jednego projektu lub nawet z tymi samymi plikami.

Systemy kontroli wersji są istotnymi elementami nowoczesnych projektów programistycznych, ale okazują się równie użyteczne w innych dziedzinach, takich jak tworzenie dokumentacji, śledzenie zmian w konfiguracji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required