O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Inne rozwiązania

Warto również wspomnieć, że niektóre edytory tekstu, takie jak OpenOffice.org Writer i Microsoft Word udostępniają trzy użyteczne funkcje: porównania dokumentów, śledzenia zmian oraz określania wersji.

Porównywanie dokumentów

Funkcja porównywania dokumentów pozwala na ustalenie różnic między plikami, które nie mogłyby zostać porównane w swojej standardowej formie przez narzędzie diff. Mechanizm ten przydaje się wtedy, gdy mamy do dyspozycji dwie kopie dokumentu, w którym podczas wprowadzania zmian nie została włączona opcja śledzenia zmian lub gdy musimy uwzględnić w pliku informacje zwrotne z różnych źródeł.

Choć wyodrębnienie (za pomocą instrukcji unzip) pliku content.xml z pliku pakietu OpenOffice nie stanowi większego problemu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required