Co zawiera archiwum?

Archiwum bash składa się z katalogu głównego (bash-3.1), w którym jest zapisanych kilka plików i podkatalogów. Część z nich należałoby od razu przejrzeć. Są to pliki:

CHANGES

Pełna lista błędów, nakładek i nowych funkcji zauważonych i wprowadzonych od czasu wydania poprzedniej wersji oprogramowania.

COPYING

Zasady kopiowania oprogramowania, zgodne z założeniami GNU.

MANIFEST

Lista wszystkich plików i katalogów zwartych w archiwum.

NEWS

Lista nowych funkcji wprowadzonych od czasu wydania ostatniej wersji oprogramowania.

README

Krótkie omówienie zasad kompilacji powłoki bash.

W pakiecie zapisane są także dwa istotne katalogi:

doc

Pliki informacyjne związane z oprogramowaniem bash zapisane w różnych formatach.

examples

Przykłady plików startowych, ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.