O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Do kogo się zwrócić?

Niezależnie od tego, jak starannie dany produkt jest przygotowany i jak wiele dokumentacji jest do niego dołączonej, zawsze istnieje ryzyko, że przydarzy się nam problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać. W takich przypadkach najważniejsze jest uważne przeczytanie dokumentacji (co często wyraża się skrótem RTFM, pochodzącym od słów, które nie będą tutaj przytaczane). W wielu przypadkach dokumentacja dostarcza odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pozwala na ustalenie, jakie czynności zostały wykonane błędnie.

Czasami jednak może tylko pogłębić niepewność lub wzmocnić przekonanie, że oprogramowanie działa błędnie. Kolejną czynnością jest wówczas rozmowa z lokalnym guru w dziedzinie wykorzystania powłoki bash. Jeśli i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required