O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek F. O autorach

Carl Albing jest doświadczonym programistą posługującym się językami Java i C oraz językami skryptowymi powłoki. Pracuje z systemami Linux i Unix od połowy lat 70., czyli od czasu rozpoczęcia nauki w St. Olaf Collage. Jest autorem książek i wykładowcą. W swoim dorobku ma wiele prezentacji na konferencjach technicznych i korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Ma licencjat z matematyki i magisterium z zarządzania międzynarodowego i kontynuuje studia. Obecnie pracuje jako inżynier oprogramowania w firmie produkującej superkomputery Cray Inc. oraz jako niezależny konsultant w tej dziedzinie. Carl Albing jest współautorem książki Java Application Development on Linux (Prentice Hall PTR 2004). Można się z nim ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required