O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.17. Łączenie dwóch programów z wykorzystaniem danych wyjściowych jako parametrów

Problem

Co zrobić, jeśli jeden z programów, do których chcielibyśmy skierować potok, nie obsługuje tego mechanizmu? Przykładem może tu być konieczność usunięcia plików za pomocą polecenia rm, który wymaga zdefiniowania plików do usunięcia jako parametrów instrukcji:

$ rm mój.java twój.c ich.*

Instrukcja rm nie odczytuje informacji ze standardowego strumienia wejściowego, więc niemożliwe jest wykonanie polecenia:

find . –name '*.c' | rm

Skoro instrukcja rm pobiera nazwy plików tylko w formie parametrów wiersza poleceń, to w jaki sposób można wstawić dane wynikowe wykonanej wcześniej instrukcji (np. echo lub ls) do wiersza poleceń?

Rozwiązanie

Należy wykorzystać mechanizm ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required