O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.14. Ustawianie wartości domyślnych

Problem

Działanie skryptu bazuje niekiedy na określonych zmiennych środowiskowych, czasami na powszechnie stosowanych zmiennych (np. $USER), a czasami na zmiennych charakterystycznych dla wykorzystywanego oprogramowania. Przygotowując uniwersalny skrypt powłoki trzeba mieć pewność, że wspomniane zmienne będą przechowywały właściwe wartości. Niezbędne jest więc wygenerowanie poprawnych wartości domyślnych. W jaki sposób?

Rozwiązanie

Aby przypisać wartość zmiennej, która nie przechowywała wcześniej żadnej wartości, należy umieścić operator przypisania w kodzie pierwszego odwołania do zmiennej. Oto przykład:

cd ${HOME:=/tmp}

Analiza

Odwołanie do zmiennej $HOME w przedstawionym rozwiązaniu powoduje zwrócenie bieżącej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required