O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.7. Sprawdzanie zgodności wartości ze wzorcem

Problem

Chcemy sprawdzić, czy tekst jest zgodny z pewnym wzorcem, a nie z innym dosłownym ciągiem tekstowym. Celem takiej operacji może być na przykład chęć upewnienia się, że dany plik został nazwany tak, jak powinien zostać nazwany plik JPEG.

Rozwiązanie

Należy zastosować instrukcję grupującą oznaczaną podwójnym nawiasem kwadratowym w instrukcji if. Zapewni ona porównanie wartości (w sposób charakterystyczny dla powłoki) ze wzorcem zdefiniowanym po prawej stronie operatora równości:

if [[ "${MÓJPLIK}" == *.jpg ]]

Analiza

Zapis wykorzystujący podwójne znaki nawiasu kwadratowego należy do niedawno wprowadzonych elementów składni powłoki bash (jest stosowany w skryptach współpracujących z interpreterami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required