O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.9. Zmiana sposobu działania skryptu w zależności od rodzaju przekierowania danych

Problem

Zazwyczaj działanie skryptu jest takie samo niezależnie od tego, czy dane wejściowe są dostarczane z klawiatury, czy z pliku, oraz niezależnie od tego, czy dane wyjściowe są wyświetlane na ekranie, czy przekazywane do pliku. Niekiedy jednak konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia wymienionych typów pracy. W jaki sposób uzależnia się skrypt od rodzaju przekierowania?

Rozwiązanie

Do rozgałęzienia kodu należy zastosować instrukcję if z poleceniem test i opcją –t.

Analiza

Przed zastosowaniem opisanego rozwiązania warto się nad nim dobrze zastanowić. Wszechstronność i elastyczność skryptów powłoki bash wynika przede wszystkim z tego, że poszczególne skrypty mogą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required