O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.6. Odrzucenie niepotrzebnych danych z procedury wyszukiwania

Problem

Procedura wyszukiwania zwraca więcej informacji niż jest potrzebnych. Wśród nich jest wiele danych, które nie powinny występować w listingu wynikowym.

Rozwiązanie

Listing wynikowy należy przekazać za pomocą potoku do polecenia grep –v z wyrażeniem opisującym tę treść, która jest niepotrzebna.

Przyjmijmy, że wyszukiwaniem został objęty plik dziennika komunikatów (np. messages) oraz że interesują nas jedynie wpisy z grudnia. W pliku dziennika daty grudniowe są opisane za pomocą trzyliterowego skrótu angielskiej nazwy miesiąca (December) — Dec. Ponieważ jednak nie można mieć pewności, że w każdym przypadku jest wykorzystywany dokładny skrót Dec, konieczne jest użycie opcji –i, która ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required