O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.11. Zachowanie fragmentu wiersza wynikowego

Problem

Chcemy zachować tylko część wiersza wynikowego (np. pierwsze i ostatnie słowa). Przykładem może tu być chęć wyświetlenia tego fragmentu listingu wynikowego polecenia ls, który zawiera prawa dostępu do plików oraz nazwy tych plików. Wszystkie pozostałe dane generowane po wprowadzeniu instrukcji ls –l nie są potrzebne. Sama instrukcja ls nie udostępnia żadnych opcji, które pozwoliłyby na ograniczenia listingu wynikowego.

Rozwiązanie

Wynik wykonania polecenia ls należy przekazać za pomocą potoku do programu awk, który wyodrębni potrzebne pola.

$ ls -l | awk '{print $1, $NF}' razem 32 -rwxrw-r-- checkfile -rwxrw-r-- checkstr -rwxrw-r-- dashes -rwxrw-r-- dbinit.1 -rw-rw-r-- dbinit.2 -rwxr--r-- rpncalc ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required