O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Dodatkowe mechanizmy skryptowe

Skrypty często są tworzone jako rozwiązania przeznaczone do jednorazowego użytku, składające się z zaledwie kilku wierszy (na przykład z jednej pętli). Nie zmienia to jednak faktu, że pewna ich część to programy bardzo intensywnie wykorzystywane przez różnych użytkowników. Autorzy tego typu aplikacji muszą posługiwać się narzędziami, które gwarantują przenośność kodu i możliwość jego wielokrotnego wykorzystania. Opisywane w dalszej części rozdziału techniki tworzenia skryptów są nie tylko niezwykle użyteczne, ale również bardzo często stosowane w większych mechanizmach skryptowych, takich jak instalowane w wielu systemach Linux zestawy skryptów /etc/init.d. Aby docenić ich wartość, wcale nie trzeba być ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required