O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.3. Automatyczne generowanie dat z określonego zakresu

Problem

Znając wartość daty (na przykład wygenerowanej przez skrypt z „11.2. Dostarczanie domyślnej wartości daty”), chcemy w sposób automatyczny wygenerować kolejną.

Rozwiązanie

Polecenie date projektu GNU jest niezwykle wszechstronne i użyteczne, ale przeznaczenie opcji –d nie zostało zbyt dobrze udokumentowane. W niektórych systemach jest ono opisane w podręczniku systemowym na stronie dotyczącej funkcji getdate (warto zapoznać się z jej treścią). Oto kilka przykładów zastosowania wspomnianej opcji:

$ date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %z'
2007-10-11 10:52:18 +0200

$ date -d 'today' '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %z'
2007-10-11 10:52:30 +0200

$ date -d 'yesterday' '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %z' 2007-10-10 10:52:47 +0200 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required