O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Skrypty usprawniające pracę użytkownika

W poprzednich rozdziałach książki zostało przedstawionych wiele krótkich skryptów wraz z omówieniem składni wykorzystanej przy ich tworzeniu. Ich głównymi cechami, z konieczności, były niewielka złożoność i ograniczony zakres działania. W tym rozdziale zostanie zaprezentowanych kilka znacznie bardziej rozbudowanych przykładów, które będzie można zastosować w codziennej pracy z systemem operacyjnym do realizacji zadań niezwiązanych z administrowaniem tym systemem. Mamy nadzieję, że okażą się przydatne. Liczymy również na to, że każda osoba analizująca ich treść będzie mogła dowiedzieć się czegoś nowego na temat powłoki bash i postara się dostosować daną aplikację do własnych potrzeb.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required