O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

12.5. Porównywanie dwóch dokumentów

Problem

Porównanie dwóch plików tekstowych nie stanowi większej trudności (więcej informacji na ten temat znajduje się w „17.10. Wykorzystanie poleceń diff i patch”), ale jak wykonać tego typu zadanie w odniesieniu do dokumentów opracowywanych w środowiskach serii Office? Ich treść nie ma charakteru pliku tekstowego. W jaki sposób można je więc porównać? Czy istnieje jakikolwiek inny sposób na ustalenie różnic między dwoma wersjami tego samego dokumentu niż wydrukowanie ich treści i porównywanie wiersz po wierszu?

Rozwiązanie

Opisywane rozwiązanie jest właściwe dla środowisk Office, które umożliwiają zapisywanie dokumentów w formacie Open Document Format (ODF). Format ten obsługują na przykład aplikacje OpenOffice.org, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required