O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Bezpieczne skrypty powłoki

Tworzenie bezpiecznych skryptów powłoki?! Czy skrypt może być bezpieczny, skoro każdy może zapoznać się z jego kodem źródłowym?

System, którego bezpieczeństwo jest oparte na ukrywaniu szczegółów implementacyjnych, wcale nie jest bezpieczny. Wystarczy spytać o to dowolnego doświadczonego programistę, którego kod jest ściśle strzeżony, a mimo to bezustannie pozostaje narażony na działanie aplikacji wykorzystujących luki w oprogramowaniu, tworzonych przez osoby, które nigdy nie widziały tego „bezpiecznego kodu”. Z drugiej strony każdy może przejrzeć ogólnie dostępny kod OpenSSH czy OpenBSD, który mimo braku ograniczeń w dostępie pozostaje bardzo bezpieczny.

Technika zabezpieczania aplikacji ograniczająca się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required