O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.10. Dodawanie bieżącego katalogu do listy $PATH

Problem

Konieczność uwzględniania znaku kropki i ukośnika podczas wpisywania instrukcji ./skrypt jest dość uciążliwa. Chcemy dodać znak kropki (lub pusty katalog, czyli znak : na początku lub końcu listy bądź dwuznak :: w ciągu listy) do zmiennej $PATH.

Rozwiązanie

Stosowanie tego rozwiązania przez zwykłego użytkownika systemu nie jest zalecane, a w ogóle kategorycznie odradzane jest w przypadku konta użytkownika root. Jeżeli jednak opisywana zmiana musi zostać wprowadzona, znak kropki powinien zostać umieszczony na końcu listy. Niemniej nigdy nie należy wykonywać tej operacji z prawami użytkownika root.

Analiza

Jak wiadomo, po wprowadzeniu nazwy polecenia bez poprzedzającej je ścieżki powłoka przeszukuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required