O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Zaawansowane mechanizmy skryptowe

Pełna zgodność i uniwersalność systemów Unix i POSIX jest celem odwiecznych zmagań osób zaangażowanych w rozwój tych platform. Dlatego jednym z największych problemów, z którymi spotykają się twórcy zaawansowanych aplikacji skryptowych, jest zapewnienie również przenośności programu, tj. zagwarantowanie, że dany skrypt będzie poprawnie wykonywał swoje zadanie we wszystkich systemach, w których jest zainstalowany interpreter bash. Przygotowanie aplikacji działającej właściwie na różnych platformach systemowych nie jest łatwe. Trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów, które są w różny sposób implementowane w różnych systemach. Na przykład sama powłoka bash nie zawsze jest instalowana w tym samym katalogu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required