O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Konfiguracja i dostosowanie powłoki bash

Prawdopodobnie nikt z nas nie chciałby pracować w środowisku, w którym nie ma możliwości zmiany ustawień zgodnie z własnymi preferencjami. Trudno sobie wyobrazić niemożność zmiany wielkości znaków lub konieczność wprowadzania długich ścieżek dostępu podczas uruchamiania programów tylko dlatego, że ktoś uznał, że „tak będzie właściwie”. Brak takiej elastyczności w dłuższym czasie byłby nie do zaakceptowania. Użytkownicy środowisk komputerowych spodziewają się, a wręcz wymagają możliwości pełnego dostosowania wykorzystywanych przez nich platform. Interfejs użytkownika nie może być czymś niezmiennym. Na szczęście interpreter bash został zaprojektowany w taki sposób, aby wspomagać działania użytkownika, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required