O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.3. Trwała zmiana wartości $PATH

Problem

Chcemy trwale zmienić wartość zmiennej $PATH.

Rozwiązanie

Najpierw trzeba ustalić, w którym skrypcie zmienna $PATH jest definiowana. Następnie wystarczy zmodyfikować treść definicji. W przypadku lokalnych kont użytkownika instrukcja wyznaczająca wartość zmiennej jest najprawdopodobniej umieszczona w pliku ~/.profile lub ~/.bash_profile. Aby odszukać właściwy plik, wystarczy wykonać instrukcję grep -l PATH ~/.[^.]*. Do edycji pliku nadaje się dowolny edytor tekstu. Chcąc od razu uaktywnić wprowadzone zmiany, trzeba włączyć kod skryptu za pomocą instrukcji source.

Administratorzy systemu (osoby posługujące się kontem root) mogą dokonać zmian, które obejmą cały system. Procedura jest niemal identyczna. Różnica ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required