O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.15. Przejście do katalogów najniższego poziomu

Problem

Korzystamy z systemu plików o długiej i wąskiej strukturze katalogów. Najważniejsze informacje są zapisane w katalogach najniższego poziomu. Wielokrotne powtarzanie polecenia cd jest niezwykle nużące.

Rozwiązanie

alias bot='cd $(dirname $(find . | tail -1))'

Analiza

Zastosowanie instrukcji find w odniesieniu do rozbudowanej struktury katalogów nie jest zalecane, ponieważ może wprowadzić znaczne opóźnienia w wykonaniu zadania.

Przedstawione rozwiązanie może się okazać niewłaściwe dla niektórych struktur katalogów, ale jedyny sposób aby się o tym przekonać, polega na wypróbowaniu przygotowanego aliasu. Zadaniem instrukcji find . jest wygenerowanie listy wszystkich plików i katalogów bieżącego katalogu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required