O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

18.3. Uruchomienie polecenia zbliżonego do wykonywanego wcześniej

Problem

Po wykonaniu długiego i trudnego do zapisania polecenia okazuje się, że zawiera ono błąd typograficzny gdzieś w środkowej części ciągu. Czy konieczne jest przepisanie instrukcji od początku?

Rozwiązanie

Polecenie !! (opisane w „18.2. Powtarzanie ostatniego polecenia”) umożliwia dołączenie dyrektywy edycji. Przydatna okazuje się tutaj umiejętność posługiwania się programem sed. Aby wykonać zadanie, trzeba bowiem umieścić za poleceniem !! operator : wraz z wyrażeniem podmiany wartości charakterystycznym dla mechanizmu sed. Oto stosowny przykład:

$ /usr/bin/gdzieś/jakiśprogram -g -H -yknot -w /tmp/długanazwapliku
Błąd: niewłaściwa opcja –H. Czy chodziło o –A?

$ !!:s/H/A /usr/bin/gdzieś/jakiśprogram ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required