O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

Książka ta jest przeznaczona dla każdego, kto posługuje się systemami Unix lub Linux, w tym również dla administratorów systemów, którzy każdego dnia korzystają z wielu platform. Po zapoznaniu się z nią tworzenie skryptów powłoki stanie się znacznie łatwiejsze, a to z kolei zagwarantuje szybszą i łatwiejszą realizację zadań i powtarzalność uzyskiwanych wyników.

Dla każdego? Tak. Nowi użytkownicy powłoki docenią szczególnie rozdziały poświęcone automatyzacji wielokrotnie wykonywanych czynności, podstawianiu wartości parametrów i dostosowywaniu środowiska do własnego stylu pracy. Doświadczeni użytkownicy i administratorzy systemów będą mogli poznać nowe sposoby rozwiązywania często występujących problemów. Wszyscy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required