O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O książce

Niniejsza książka zawiera opis powłoki bash, czyli powłoki Bourne Again Shell projektu GNU będącej jednym z wielu elementów zbioru interpreterów Bourne’a, w skład którego wchodzą również: pierwotna powłoka Bourne’a (sh), powłoka Korn (ksh) oraz otwarta wersja powłoki Korn (pdksh). Inne, mniej znaczące wersje interpreterów (np. dash i zsh) nie zostały tutaj szczegółowo omówione, co nie zmienia faktu, że prezentowane w książce przykłady skryptów w większości są w nich poprawnie wykonywane.

Książkę tę warto przeczytać od początku do końca, choć równie dobrze można sobie wybrać jedno zagadnienie, które wydaje się szczególnie interesujące. Założeniem autorów było opracowanie takiej publikacji, po którą każdy może sięgnąć, gdy nasuwają mu się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required