Rozdział 5. Edukowanie użytkowników

Edukacja użytkowników i świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem jako całość są obecnie w złym stanie. Najlepiej znaleźć sposób, aby za pomocą odpowiednich wskaźników zademonstrować, że z powodzeniem wprowadzasz zmiany i tworzysz bezpieczniejszą linię obrony. Znaczna część działań w branży bezpieczeństwa informacji koncentruje się na zabezpieczaniu terenu. Zauważalne staje się jednak przejście od ochrony ściśle na poziomie danych do zwiększenia intensywności działań z zakresu zabezpieczenia na poziomie użytkownika i raportowania. Zapewnianie bezpieczeństwa jako proces i taktyka obrony w głąb muszą zostać wyodrębnione i wdrożone do programu szkolenia użytkowników.

Zanim wydasz pieniądze na informacje ...

Get Bezpieczeństwo defensywne now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.