Rozdział 2. Wstęp do rekonesansu aplikacji internetowych

Rekonesans aplikacji internetowych dotyczy rozpoznawczej fazy zbierania danych, która zwykle poprzedza hakowanie. Rekonesans aplikacji internetowych zwykle przeprowadzają hakerzy, pentesterzy lub łowcy błędów. Jest to skuteczne narzędzie również dla inżynierów bezpieczeństwa, którzy na podstawie uzyskanych wyników mogą wprowadzić poprawki uniemożliwiające wykorzystanie błędów przez agresorów. Same umiejętności związane z rekonesansem nie mają większego znaczenia, natomiast okazują się nieocenione w połączeniu ze znajomością ofensywnych technik hakerskich i z doświadczeniem w dziedzinie inżynierii zabezpieczeń.

Zbieranie informacji

Wiadomo już, że rekonesans polega na próbie dogłębnego ...

Get Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.