O'Reilly logo

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! by Syed Fazle Rahman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Na głęboką wodę: modyfikowanie Bootstrapa

Wyobraź sobie internet, w którym wszystkie strony zbudowane przy użyciu Bootstrapa wyglądają tak samo i tak samo się je obsługuje. Nudno, prawda? Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić domyślne style platformy, którą się posługujemy.

Wiele komponentów i rozszerzeń Bootstrapa ma własne domyślne style. Aby dodać im szczyptę oryginalności, należy zastąpić ich standardowe reguły CSS własnymi.

W pierwszym rozdziale wymieniłem kilka popularnych stron internetowych zbudowanych na bazie Bootstrapa. W każdej z nich standardowy arkusz stylów CSS Bootstrapa został zmodyfikowany tak, by strona wyglądała elegancko i oryginalnie.

W tym rozdziale zapoznasz się z różnymi metodami umożliwiającymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required