O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 3.

Jak modelować usługi?

Moi przeciwnicy w swoim rozumowaniu przypominają mi pogan, którzy pytani o to, na czym stoi świat, odpowiadali: — Na żółwiu. — Ale na czym stoi ten żółw? — Na innym żółwiu.

— Joseph Barker (1854)

Wiemy już zatem, czym są mikrousługi, i mamy, mam nadzieję, świadomość ich najważniejszych zalet. Prawdopodobnie wielu Czytelników ma olbrzymią chęć, by zacząć je tworzyć. Jednak od czego zacząć? W tym rozdziale opowiemy o sposobach tworzenia granic mikrousług. Celem jest maksymalizacja korzyści z architektury mikrousług i minimalizacja potencjalnych wad. Przede wszystkim jednak musimy mieć nad czym pracować.

Przedstawiamy firmę MusicCorp

Książki opowiadające o koncepcjach czyta się łatwiej, jeśli zawierają przykłady. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required