O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 9.

Bezpieczeństwo

Od dawna znane są historie naruszeń zabezpieczeń w systemach wielkiej skali, przez co dostęp do danych uzyskiwały różne podejrzane osoby. Jednak ostatnio takie wydarzenia jak historia Edwarda Snowdena spowodowały, że w jeszcze większym stopniu jesteśmy świadomi wartości informacji o nas przechowywanych przez różne instytucje, a także wartości danych o naszych klientach, jakie posiadamy w systemach, które budujemy. W tym rozdziale zaprezentowano krótki przegląd niektórych aspektów bezpieczeństwa, które należy rozważyć podczas projektowania systemów. Chociaż nie jest to wyczerpujący opis, zawiera niektóre najważniejsze dostępne opcje i daje punkt wyjścia do dalszych badań.

Musimy pomyśleć o poziomie zabezpieczeń, jakiego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required