O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Asynchroniczne cechy języka

Podstawową nowością wprowadzoną w C# 5.0 jest wsparcie języka dla stosowania i implementacji metod asynchronicznych. Metody asynchroniczne są niejednokrotnie najbardziej wydajnym sposobem korzystania z niektórych usług. Na przykład większość operacji wejścia-wyjścia jest wykonywana asynchronicznie przez jądro systemu operacyjnego, gdyż większość urządzeń peryferyjnych, takich jak kontrolery dysków lub karty sieciowe, jest w stanie wykonywać większość operacji autonomicznie. Wymagają użycia procesora wyłącznie podczas rozpoczynania i zakańczania operacji.

Choć wiele usług dostarczanych przez system Windows ma w rzeczywistości asynchroniczny charakter, to jednak programiści często decydują się na korzystanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required