O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Od wprowadzenia języka C# minęło już dobrych kilkanaście lat. Rozwijał się on stopniowo, powiększając zarówno swe możliwości, jak i wielkość, jednak firma Microsoft zawsze dbała, by jego podstawowe cechy pozostały niezmienione — C# wciąż wygląda tak samo jak język wprowadzony w 2000 roku. Każda jego nowa możliwość jest projektowana w taki sposób, by idealnie integrowała się z resztą języka, rozszerzając go, a jednocześnie nie zmieniając w bezładną grupę niespójnych rozwiązań. Ta filozofia jest wyraźnie widoczna w najważniejszej nowej możliwości dodanej do C# — wsparciu dla programowania asynchronicznego. Korzystanie z asynchronicznych API w C# zawsze było możliwe, jednak w przeszłości wymagało to stosowania skomplikowanego kodu. W C# 5.0 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required