Atrybuty

Znamy już pewną metodę oznaczania elementów kodu programu atrybutami — w postaci modyfikatorów takich jak virtual czy ref. Konstrukcje te są wbudowane w język programowania. Tymczasem mechanizm atrybutów to rozszerzalny mechanizm przewidziany jako metoda dodawania do elementów kodu (zestawów, typów, składowych, wartości zwracanych itd.) własnych informacji. Rozszerzalność tego rodzaju jest wykorzystywana w implementacji usług integrujących się z samym systemem typów, bez konieczności definiowania dla nich nowych, osobnych słów kluczowych i konstrukcji C#.

Dobrym przykładem sytuacji użycia atrybutów jest serializacja — proces, w którym dowolny obiekt jest zamieniany na pewną umówioną reprezentację nadającą się do utrwalenia, a potem ...

Get C# 7.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.