Rozdział 8. Wyjątki

Czasami wykonywana operacja może się nie udać. Na przykład wtedy, gdy program odczytuje dane z pliku przechowywanego na dysku zewnętrznym, a ktoś odłączy dysk. Aplikacja może próbować utworzyć tablicę tylko po to, aby odkryć, że w systemie nie ma odpowiednio dużo wolnej pamięci. Przerywana łączność bezprzewodowa może doprowadzić do sytuacji, w których próby nawiązywania połączeń sieciowych będą się kończyć niepowodzeniem. Jednym z często stosowanych sposobów umożliwiających programom wykrywanie tego rodzaju niepowodzeń jest tworzenie API, którego funkcje będą zwracać wartości informujące o pomyślnym wykonaniu operacji. Takie rozwiązanie zmusza programistów do zachowania czujności, jeśli wszystkie błędy mają zostać wykryte, ...

Get C# 8.0. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.