Rozdział 18. Typ dynamic

Starsze wersje języka C# miały pewne problemy z interakcją z określonymi rodzajami programów, zwłaszcza z aplikacjami należącymi do rodziny Microsoft Office. Dało się co prawda wykonać odpowiednie operacje, ale przed nastaniem ery C# 4.0 wymagało to dużego wysiłku, a uzyskane efekty były raczej żałosne. Problem wynikał ze zderzenia filozofii: pakiet Office prezentuje styl dynamiczny, podczas gdy język C# mocno skłaniał się ku stylowi statycznemu. Na szczęście standard C# 4.0 zapewnia znacznie lepszą obsługę stylu dynamicznego, ułatwiając w ten sposób programowanie aplikacji Microsoft Office i podobnych systemów za pomocą języka C#.

Styl statyczny kontra styl dynamiczny

Na czym dokładnie polega różnica między stylem statycznym ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.