Rozdział 5. Fonty

Poświęcony właściwościom fontów rozdział napisanej w 1996 roku specyfikacji CSS1 rozpoczyna się zdaniem: „Ustawianie właściwości fontów będzie jednym z najczęstszych zastosowań arkuszy stylów”. Kolejne lata potwierdziły słuszność tego stwierdzenia.

W CSS2 dodano możliwość definiowania niestandardowych fontów do pobrania za pomocą deklaracji @font-face, ale dopiero mniej więcej w 2009 roku funkcja ta naprawdę zaczęła być powszechnie i konsekwentnie obsługiwana. Obecnie projektanci stron internetowych mogą zastosować dowolny font, do którego wykorzystania mają prawo, między innymi dzięki usługom online takim jak Typekit. Zasadniczo, jeśli masz dostęp do jakiegoś fontu, to możesz wykorzystać go w projekcie.

Należy jednak pamiętać, ...

Get CSS -- Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.