Dodatek B. CSS w Dreamweaverze 8

Dreamweaver 8 firmy Adobe jest programem do tworzenia witryn internetowych, zdecydowanie usprawniającym tworzenie HTML-a (XHTML-a) i CSS. Zamiast żmudnego wpisywania poszczególnych wierszy kodu w edytorze tekstu możemy wygodnie klikać przyciski i menu i obserwować, jak projekt rozwija się na naszych oczach. Program ten jest wyposażony w świetne narzędzia do zarządzania witryną, umożliwiające kontrolowanie stron i odnośników witryny.

Chociaż z tej książki dowiedziałeś się wszystkiego, co jest konieczne do tworzenia stylów CSS od podstaw, nie ma nic złego w sięgnięciu po edytor typu WYSIWYG, taki jak Dreamweaver. Tak naprawdę znajomość CSS, której nabyłeś dzięki niniejszej książce, jest bardzo pomocna przy ...

Get CSS. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.