Rozdział 17. Tworzenie nowoczesnych układów za pomocą modelu Flexbox

Internet istnieje stosunkowo krótko, a mimo to projektanci stron internetowych wynaleźli liczne techniki rozmieszczania elementów na swoich stronach. Kiedyś wiersze i kolumny do przechowywania treści tworzono przy użyciu tabel. Ponieważ jednak element HTML <table> nigdy nie miał służyć do tworzenia układów stron, projektanci musieli posługiwać się bardzo pomysłowymi (i skomplikowanymi) metodami, aby uzyskać zamierzone efekty.

Później nastała era układów na bazie elementów pływających (takich jak opisane w rozdziale 13.). Techniki kontrolowania rozmieszczenia elementów na stronie w ten sposób były prostsze i logiczniejsze. Do dziś się je stosuje i cały czas doskonali. Na przykład ...

Get CSS -- Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.