Rozdział 6. Formatowanie tekstu

Większość stron internetowych wciąż przekazuje swoje informacje za pomocą słów. Oczywiście ludzie lubią zdjęcia, filmy i animacje Flash, ale to właśnie zawartość tekstowa strony sprawia, że do niej wracają. Internauci są żądni wiadomości, plotek, artykułów typu „zrób to sam”, przepisów, odpowiedzi na najczęściej dręczące ich pytania, list informacyjnych i innego rodzaju tekstów. Za pomocą CSS można — a nawet powinno się — tworzyć nagłówki przyciągające wzrok i uwagę w nie mniejszym stopniu, niż to robią zdjęcia.

W CSS dostępny jest cały szereg opcji formatowania tekstu, przy użyciu których można zmienić krój, kolor i rozmiar pisma, a także odstęp między wierszami i wiele innych właściwości, jakie zwiększają efekt ...

Get CSS -- Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.