O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Zestawienie właściwości CSS

Opanowanie kaskadowych arkuszy stylów wiąże się ze znajomością dużej liczby właściwości CSS sterujących wyglądem tekstu, obrazów, tabel i formularzy. By to zadanie było łatwiejsze, w tym dodatku znajdziesz podsumowanie właściwości i wartości używanych do tworzenia stylów. Niniejsza lista obejmuje niemal wszystkie standardowe właściwości CSS 2.1 — czyli obsługiwane przez największą liczbę przeglądarek oraz niektóre najbardziej przydatne i najlepiej obsługiwane przez przeglądarki własności CSS3.

Ostrzeżenie

Najnowsza specyfikacja CSS jest bardzo obszerna. Podzielono ją nawet na moduły, aby łatwiej było nad nią pracować. Każdy moduł zawiera opis konkretnej własności lub grupy podobnych własności. Najpełniejsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required