O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Tworzenie stylów i arkuszy stylów

Nawet najbardziej skomplikowane i najpiękniejsze strony, jak ta na Rysunek 2-1, są tworzone od pojedynczego stylu. W miarę dodawania następnych stylów i arkuszy stylów strona rozwija się aż do uzyskania pełnego efektu, który inspiruje innych projektantów i zachwyca odwiedzających. Zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni programiści muszą przestrzegać kilku zasad dotyczących tworzenia stylów i arkuszy stylów. Rozdział ten zaczniemy właśnie od podstawowych zasad ich tworzenia i używania.

Podpowiedź

Niektórzy szybciej się uczą, robiąc coś, zamiast czytając. Osoby, które wolą najpierw spróbować coś zrobić, a dopiero potem wrócić i przeczytać, co dokładnie zrobiły, mogą przejść do kursu w dalszej części rozdziału. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required