O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Oszczędzanie czasu dzięki dziedziczeniu

Dzieci dziedziczą po swoich rodzicach różne cechy — kolor oczu, wzrost, łysinę po ojcu itd. Czasami dziedziczymy po dalszych przodkach, jak dziadkowie czy pradziadkowie. Jak przekonaliśmy się w poprzednim rozdziale, metafora powiązań rodzinnych jest także częścią struktury HTML-a. Znaczniki HTML, podobnie jak ludzie, mogą dziedziczyć właściwości CSS po swoich przodkach.

Czym jest dziedziczenie?

Krótko mówiąc, dziedziczenie to proces, w którym właściwości CSS jednego znacznika HTML przechodzą na inne zagnieżdżone w nim znaczniki. Przykładowo znacznik <p> zawsze znajduje się w znaczniku <body>, a więc właściwości zastosowane do tego drugiego są dziedziczone przez pierwszy. Przypuśćmy, że napisaliśmy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required