O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Umieszczanie grafiki na stronach WWW

Niezależnie od tego, jak szykownie sformatujesz tekst czy też ile napracujesz się z ramkami i marginesami, nic nie wpłynie na wygląd witryny tak, jak obrazy, które w niej zamieścisz. I ponownie CSS daje nam znacznie więcej kontroli nad obrazami niż HTML. W przypadku CSS możemy pracować z grafiką na dwa sposoby: ze znacznikiem <img> i właściwością background-image (którą możemy dołączyć do dowolnej liczby znaczników).

W tym rozdziale omawiam kilka twórczych sposobów wstawiania obrazów za pomocą CSS. Najlepszym sposobem, by poznać, jak arkusze CSS pracują z grafiką, jest zobaczenie ich w akcji, więc ten rozdział zawiera dwa kursy. Tworząc stronę WWW z galerią zdjęć oraz używając obrazów do ogólnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required