O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Upiększanie systemu nawigacji

Można bezpiecznie powiedzieć, że bez odnośników internet nie byłby tym samym. Możliwość kliknięcia czegoś na stronie i otwarcia strony znajdującej się na drugim końcu świata sprawia, że internet jest tak przydatny. Odnośniki służą również odwiedzającym do poruszania się po witrynie. Dlatego właśnie projektanci wychodzą z siebie, aby wyglądały one dobrze i poprawnie działały.

W tym rozdziale dowiesz się, jak stylizować odnośniki, aby wyróżniały się one z tekstu. Odnośniki mogą również dostarczać wizualnych wskazówek, dzięki czemu odwiedzający będą wiedzieć, w którym miejscu witryny się znajdują, a gdzie już byli. Dowiesz się, jak za pomocą CSS tworzyć przyciski i paski nawigacji takie, jakich używają profesjonaliści. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required