Rozdział 11. Formatowanie tabel i formularzy

Możliwości CSS wykraczają poza formatowanie tekstu, obrazów i odnośników. Możemy sprawić, że tabele z informacjami takimi, jak harmonogramy, zestawienia wyników sportowych czy listy odtwarzanych utworów będą czytelniejsze, gdy użyjemy obramowań, tła i innych dodatków wizualnych. Podobnie możemy użyć CSS do uporządkowania elementów formularza, ułatwiając użytkownikom proces zamawiania towarów, zapisywania się na listę wysyłkową czy korzystania z naszej najnowszej aplikacji webowej.

W tym rozdziale dowiesz się, jak tworzyć tabele i formularze w HTML-u i jak zadbać o ich układ i styl za pomocą CSS. W dwóch kursach znajdujących się na końcu rozdziału utworzysz tabelę i formularz, korzystając z umiejętności ...

Get CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.