O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Formatowanie tabel i formularzy

Możliwości CSS wykraczają poza formatowanie tekstu, obrazów i odnośników. Możemy sprawić, że tabele z informacjami takimi, jak harmonogramy, zestawienia wyników sportowych czy listy odtwarzanych utworów będą czytelniejsze, gdy użyjemy obramowań, tła i innych dodatków wizualnych. Podobnie możemy użyć CSS do uporządkowania elementów formularza, ułatwiając użytkownikom proces zamawiania towarów, zapisywania się na listę wysyłkową czy korzystania z naszej najnowszej aplikacji webowej.

W tym rozdziale dowiesz się, jak tworzyć tabele i formularze w HTML-u i jak zadbać o ich układ i styl za pomocą CSS. W dwóch kursach znajdujących się na końcu rozdziału utworzysz tabelę i formularz, korzystając z umiejętności ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required