O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Wprowadzenie do układów stron

CSS wiedzie podwójne życie. Jest nieoceniony przy formatowaniu tekstu, pasków nawigacji, obrazów i innych fragmentów strony WWW, jednak pełnia jego możliwości ukazuje się przy projektowaniu układu całej strony WWW. Podczas gdy standardowo elementy blokowe HTML są przez przeglądarki układane od góry do dołu, za pomocą CSS można to zmienić oraz utworzyć kolumny zawierające obrazy i tekst rozmieszczone w dowolny sposób (nawet jedne na drugich). Dzięki temu można uzyskać bardzo atrakcyjny wygląd stron.

O układach w CSS można powiedzieć bardzo dużo i dlatego w trzech kolejnych rozdziałach znajduje się szczegółowy opis różnych technik ich tworzenia. W tym rozdziale znajdziesz zwięzły opis podstawowych zasad ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required