Rozdział 15. Pozycjonowanie elementów na stronie WWW

Kiedy World Wide Web Consortium wprowadziło CSS-Positioning (umiejscawianie w stylach), niektórzy projektanci, co zrozumiałe, myśleli, że będą mogli tworzyć strony WWW wyglądające jak dokumenty przeznaczone do drukowania tworzone w programach takich, jak PageMaker, InDesign czy QuarkXPress. Za pomocą kilku właściwości CSS-Positiong umożliwia dokładne umiejscowienie elementu na stronie — powiedzmy 100 pikseli od góry i 200 pikseli od lewej krawędzi. Umiejscawianie z dokładnością do 1 piksela, możliwe w CSS-P, dawało nadzieję na to, że w końcu będzie można projektować stronę, po prostu wstawiając zdjęcie tutaj, nagłówek tutaj itd.

Niestety, poziom kontroli, jakiego projektanci oczekiwali od CSS-P, ...

Get CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.