O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Pozycjonowanie elementów na stronie WWW

Kiedy World Wide Web Consortium wprowadziło CSS-Positioning (umiejscawianie w stylach), niektórzy projektanci, co zrozumiałe, myśleli, że będą mogli tworzyć strony WWW wyglądające jak dokumenty przeznaczone do drukowania tworzone w programach takich, jak PageMaker, InDesign czy QuarkXPress. Za pomocą kilku właściwości CSS-Positiong umożliwia dokładne umiejscowienie elementu na stronie — powiedzmy 100 pikseli od góry i 200 pikseli od lewej krawędzi. Umiejscawianie z dokładnością do 1 piksela, możliwe w CSS-P, dawało nadzieję na to, że w końcu będzie można projektować stronę, po prostu wstawiając zdjęcie tutaj, nagłówek tutaj itd.

Niestety, poziom kontroli, jakiego projektanci oczekiwali od CSS-P, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required