O'Reilly logo

CSS3. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style SheetsCSS) umożliwiają kreatywne kontrolowanie układu i wyglądu stron internetowych. Dzięki tej technice można udekorować tekst wpadającymi w oko nagłówkami, zmodyfikowanymi początkami akapitów i krawędziami, jakie spotyka się w kolorowych czasopismach. Ponadto można precyzyjnie sterować położeniem obrazków, tworzyć kolumny i banery oraz wyróżniać odnośniki tekstowe za pomocą dynamicznych efektów typu rollover. Można nawet sprawić, aby elementy powoli pojawiały się lub zanikały, przesuwać elementy po stronie oraz tworzyć przyciski powoli zmieniające kolor, gdy najedzie się na nie kursorem.

Technologia dająca takie możliwości musi być bardzo skomplikowana, nieprawdaż? Przeciwnie! Technologia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required