O'Reilly logo

Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi by Kimmo Karvinen, Tero Karvinen

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2 Podstawowe czujniki

Przygotuj się do budowy kolejnych układów i na odrobinę teorii. Układów, które stworzysz w tym rozdziale, nie będziesz musiał programować, ponieważ nie będą korzystały z Arduino lub Raspberry Pi. Dane zwracane przez czujniki będą w pewien sposób „interpretowane” przez właściwości elektryczne każdego z elementów wchodzących w skład układu.

Czujniki są przetwornikami stanowiącymi fizyczne wejście układu. Proces polegający na zamianie jednej wielkości fizycznej na inną jest nazywany przetwarzaniem. Na przykład: czujnik światła przetwarza jasność na rezystancję.

Inny rodzajem przetworników są elementy wykonawcze. Zamiast reagować na jakiś bodziec z otoczenia, element wykonawczy sprawia, że coś w otoczeniu zaczyna się dziać. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required